Facebook Sayfamız

» » » » » » » » » Evde Bakım Maaşı Hangi şartlarda veriliyor?


Evde bakım maaşı alabilmek için gerekli şartları şöyle sıralayabiliriz:
- Özürlü sağlık kurulu raporunda “Ağır Özürlü” olduğunu belgelendirenler.
- Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek…
- Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar (01.07.2013-31-12.2013 asgari ücrete göre 516 TL) (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, askerde olan ve vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmakta, ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

Başvuruda İstenilen Belgeler:
Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Muhtarlıktan İkametgâh belgesi,
- Devlet Hastanesinden ağır özürlü olduğunu gösterir Özürlü sağlık kurulu raporu,
- Mal Müdürlüğünden alınacak, bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
- Özürlüye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf,
- Özürlüye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
- Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
Son dört belge, başvurunun kabulünden, “Bakım Raporun”un hazırlanmasından sonra da verilebilir.

Evraklar Nereye Teslim edilecek:
Yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Bulunduğunuz ildeki Sosyal hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

Reklam
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Bırak