Facebook Sayfamız

» » » » » » » 2015/2 KPSS'deki KİT kadrolarında, iş güvencesi var mı?

Tercih kılavuzunda kaç çeşit istihdam türü var?

Merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda iki çeşit statü yer almaktadır. Bunlar kadrolu Devlet memurluğu ile 399 sayılı KHK'ye tabi KİT sözleşmeli personelidir.

Sözleşmeli personel işçi gibi midir?

Adayların ve ailelerin KİT sözleşmeli personel hakkında yanlış bir önyargısı bulunmaktadır. Sözleşmeli personel olarak çalışan kişilerin (sanki bir restaurantta, bir markette, bir fabrikada çalışıyormuş gibi) her an sözleşmesinin feshedilerek işten atılacağı düşünülmektedir.

Bu tamamen bilgisizlikten veya eksik bilgiden kaynaklanmakta ve gereksiz bir endişe yaratmaktadır. Sözleşmeli personel ister KİT'te çalışsın isterse 4/B olarak başka kurumda çalışsın her zaman" kamu gücü üstünlüğünden" yararlanır ve "keyfi olarak görevine son verilemez".

399 personeli keyfi olarak işten çıkarılabilir mi?

399 KİT personelin görevine hangi durumlarda son verileceği mevzuatta düzenlenmiştir. Bu yüzden keyfi olarak işten çıkarılma gibi bir durum asla olamaz.

KİT özelleşirse sözleşmeli personele ne oluyor?

Ayrıca, KİT kurumlarının özelleştirilmesi durumunda bu kurumun personeli, kendi seçtikleri kamu kurumlarına aynı yüksek maaş ile kadrolu Devlet memuru olarak atanmaktadırlar.

399 KİT personeli daha mı avantajlı?

Evet. Merkezi yerleştirmelerde 399 KİT sözleşmeli pozisyonlarını tercih etmeyi düşünen adaylarımızın böyle bir tereddüde düşmemelerini tavsiye ederiz.

Kılavuzda 399 KİT personelini nasıl anlarım?

399 KİT personelinin sınıf ve derecesi olmadığı için kontenjan tablosunda bu sütunlar boştur.
Kadrolu MemurlarKİT Sözleşmeli Personeli
Mevzuat 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidirler.
StatüKadroya bağlı çalışırlarPozisyona bağlı çalışırlar
İstihdam süreciBir kez atandıktan sonra sürekli çalışır.Sürekli olarak çalışır ancak her yıl sözleşme yenilenir. Sözleşmenin keyfi olarak kurum tarafından feshedilemez.
Maaş Unvana göre değişiyorUnvana göre değişiyor ancak her şekilde memurdan daha yüksek
Adaylık-Deneme Süresi1 ile 2 yıl arası6 ay
Nakil durumu

(Farklı bir kuruma geçiş)
Başka bir kuruma kadrolu memur olarak geçecekse çalıştığı kurum muvafakati(izni) ile geçebilir. Diğer statülere istifa ederek geçilir.Herhangi bir kuruma sözleşme feshi (istifa) ile geçebilir.
Nakil süresiAday memurluk süresince nakil yapılamaz. (KPSS puanıyla yerleşerek nakil mümkündür.)Her zaman sözleşme feshedilerek başka kuruma geçilebilir.
Lojman imkanıKuruma ve şehre göre değişmektedir. Orta düzey denilebilirÇok iyi
Kreş imkanıMerkezde orta düzeyde.

Taşrada çok zayıf
Çok iyi
Fazla çalışma ücretiVarVar ( Daha yüksek)
Yabancı dil tazminatıVar (Düşük)Var (Yüksek)
Sicil sistemiKaldırıldıDevam ediyor
İstifa sonrası kendi statüsüne dönüşİstifa şekline göre "sadece kadrolu memurluğa dönüş için" 6 ay veya 1 yıl bekleme süresi var ( KPSS ile veya KPSS'siz fark etmez) (Aday veya asil memur fark etmez)İstifa sonrasında yine KİT personeli olmak için bekleme süresi yoktur.
İstifa sonrası farklı statüye girişİşçi, 4/B, KİT veya diğer her türlü statü için bekleme süresi yokKadrolu memur, işçi, 4/B ve diğer her türlü statü için bekleme süresi yok
Sona erme-Memurluktan çıkarılma cezası alınması,

-memurluğa alınma şartlarını taşımadığının anlaşılması yada şartları taşımadığının sonradan ortaya çıkması,

-memurluktan çekilme,

-istek, yaş haddi, malullük, sicil gibi sebeplerle emekliye ayrılma,

-ölüm
- İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

- İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

- Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

- Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

- İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma

Kadrolu memurluk ve 399 KİT personelinin ortak yönleri nelerdir?Güvence Her ikisi de kamu güvencesine sahip
Kamuya GirişKPSS sınavı ile
Yerleştirme Merkezi yerleştirme
İzin hakkıAynı

(sadece KİT'ler yıl içinde kullanılmayan yıllık izin sonraki yıla devretmez
Görevde yükselmeGörevde yükselme sınavı ile şef, şube müdürü, kısım müdür gibi unvanlara yükselebilirler.
Unvan değişikliğiUnvan değişikliği sınavı ile unvan değiştirebilirler. Örneğin, memurun mühendis, mimar vb unvanına geçmesi
Tayin durumu

(Aynı kurum içinde)
Kurumun başka il/ilçede teşkilatı varsa görev yeri değiştirilebilir.
Çalışma saatleriHaftada 40 saat (hafta içi 08.00-17.00)
Askerlik durumuHer ikisi de askerlik süresi boyunca yerleşen adayları ve personelini beklemek zorundadır. Terhis sonrası 30 gün içinde göreve başlamak gerekir.
2 kez yerleşememeMerkezi yerleştirme ile kadrolu memur veya KİT pozisyona yerleşen adaylar aynı puan ile diğer merkezi yerleştirmelerde tercih yapamazlar. ( Ancak bu kişiler aynı puan ile diğer kurumsal alımlarda tercih yapabilirler)

Kutay Seymen ARIKAN

Kutay@memurlar.net

www.memurlar.net

 

Reklam
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Bırak