Facebook Sayfamız

» » » Bakanlık, tüm stajyer hakim savcıların atamasını yapıyor

Adalet Bakanlığı stajyer hakim ve savcıların hepsinin atamasını yapıyor.
DUYURU
23.07.2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmündeki Kararname'nin 3/2. maddesi uyarınca; "Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte adli ve idari yargı hakim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hakimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler" hükmüne yer verilmiştir.
Bu bağlamda;
A- Meslek (hakim-savcı) ayrımları yapılmamış olan Adli Yargı 19. Dönem 2. Grup Hakim ve Savcı adayları ile Adli Yargı 20. Dönem Hakim ve Savcı adaylarımızın hakim ve savcı ayrımına ilişkin tercihlerini en geç 26 Temmuz 2016 Salı günü mesai bitiminde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde staj yaptıkları komisyonları aracılığıyla bildirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar meslek seçimini bildirmemiş olan hakim ve savcı adaylarımızın meslek ayrımları kur'a ile belirlenecektir.
B-Halen adli ve idari yargı hakim ve savcı adayı olarak görev yapan;
1-Adli Yargı;
a) Avukatlık Mesleğinden Geçen 6. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları
b)18. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları
c)19. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları
d)20. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları
2-İdari Yargı
a)Avukatlık Mesleğinden Geçen 3. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları
b)12. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları
Ayrıntıları sınav yönergesinde belirlenerek ilan edilecek genel hukuk bilgilerinden çoktan seçmeli olarak yazılı sınava tabi tutulacaktır.
C-Sınav tarihleri;
1-İdari Yargı;
Avukatlık Mesleğinden Geçen 3. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları ile 12. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları için,
28 Temmuz 2016 saat:10:00
2-Adli Yargı
a)Avukatlık Mesleğinden Geçen 6. Dönem Adli Yargı Savcı Adayları ile 18, 19 ve 20. Dönemler Adli Yargı Savcı Adayları için,
29 Temmuz 2016 saat:10:00
b)Avukatlık Mesleğinden Geçen 6. Dönem Adli Yargı Hakim Adayları ile 18, 19 ve 20. Dönemler Adli Yargı Hakim Adayları için,
30 Temmuz 2016 saat:10:00
Olarak belirlenmiştir.
D-25 Temmuz 2016 tarihinde Sınav Yönergesi yayınlanacaktır.
İlgili hakim ve savcı adaylarımıza önemle duyurulur.
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI


Reklam
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Bırak