Facebook Sayfamız

» » Lise düzeyinden sınava giren aday, lisans mezunu olursa puanı yanar mı?

KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden sınava giren bir aday daha sonra lisans mezunu olursa, lise düzeyinden almış olduğu puan yanar mı?
Bu konuda, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığının 22/04/2013 tarihli ve 3989 sayılı mütalaasında şöyle denilmiştir:
"2010 Yılı ortaöğrenim düzeyi KPSS sonucuna göre KPSS 2012/1 yerleştirmeleri kapsamında Genel Müdürlüğünüze teknisyen olarak yerleştirilen personelin 06/06/2011 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği bölümünden (lisans) mezun olduğunu belirten ve Kamu Personeli Seçme Sınavına girdiği tarih ile Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarih arasında üst öğrenimi (lisans öğrenimini) bitiren personelin memuriyete giriş derece ve kademesinin söz konusu üst öğrenime göre belirlenip belirlenemeyeceği hususunda görüş talep edilen yazıları incelenmiştir. Bilindiği üzere, 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik'in "KPSS'nin geçerlilik süresi" başlıklı 11 inci maddesinde "KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.... İlgililerin girmiş oldukları sınav sonuçları ise iki yıl süreyle geçerli bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgililerin girmiş oldukları Kamu Personeli Seçme Sınavının geçerlik süresi olan iki yıllık sürede bir üst öğrenimi bitirebilmeleri söz konusu olmakta, bir üst öğrenimi bitirenlerin halen geçerliliği devam eden sınav sonucunu kullanarak memur kadrolarına atanması ise mümkün bulunmaktadır..." .
ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan sık sorulan soru ve cevaplar da benzer bir görüş yer almaktadır. ÖSYM sayfasında, ön lisans sınavına giren ve daha sonra lisans mezuniyetini tamamlayan bir adayın ön lisans puanını kullanarak tercih yapıp yapamayacağı hususunda, ön lisans puanının iki yıl geçerlilik süresi bulunduğunu ve bu süre içerisinde bu puan kullanılarak tercih yapılabileceğini, ön lisans puanının yanmayacağını, fakat ön lisans puanı ile lisans tercihi yapılamayacağını, sadece
önlisans tercihi yapılabileceğini belirtmiştir.
Dolaysıyla, snava lise düzeyinden giren ancak sınava başvuru tarihleri sonrasında üst bir öğrenimden mezun olanların lise düzeyinden alacakları KPSS puanları yanmamaktadır.
2014 KPSS'ye lise düzeyinde giren ancak 2016 Lisans KPSS'ye de giren bir adayın puanın geçerliliği sona erer mi? başlıklı soru ve cevap için

Reklam
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Bırak